Deze website

Auteursrechten van de foto’s van Fotokring Beeldhoek liggen bij de fotografen Peter Stevens, Ad van Gerwen, Ben Roze, Alphons de Visscher, Harrie Keijsers en Rob Fritsen. De actuele openingstijden vindt u op de pagina /contact. Overheidssites moeten ook voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen.

  • Wilt u automatisch op de hoogte blijven van actuele berichten op deze website?
  • Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die u ons geeft.
  • Gemeente Doesburg is verantwoordelijk voor deze website.
  • De aanbieders van eHerkenning zijn verantwoordelijk voor de juistheid en het aanleveren van correcte en actuele informatie voor deze website.

Ondanks dit streven kan het voorkomen dat de informatie bij het samenstellen of na verloop van tijd incorrect en/of incompleet is. U kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de informatie op onze website. De gemeente Schouwen-Duiveland aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website.

Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen. Heeft u een vraag enkunt u het antwoord niet vinden op deze website?

Meer informatie

Wij doen er alles aan om te zorgen dat de informatie klopt. Komt u toch iets tegen wat niet goed of verouderd is, dan vinden wij het fijn als u ons dat laat weten. Onderaan de pagina vindt u een link ‘Wat vindt u van deze pagina? De gemeente Noord-Beveland respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de gemeente Noord-Beveland overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gemeente gebruikt alleen persoonlijke gegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel.

  • De teksten zouden anders te ingewikkeld en te lang worden door allerlei juridische termen en uitzonderingen.
  • De gemeente Ermelo bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
  • Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.
  • Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.
  • Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
  • De gemeente houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen en vernietigt daarna uw gegevens.

De verantwoordelijkheid en het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende websites. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s. De gemeente Ermelo  hecht veel belang https://www.adhiyamanwomencollege.in/sustanon-populair-onder-bodybuilders-voor/ aan de beveiliging van haar systemen en daarmee uw persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is.

Abonneren op actuele berichten via RSS

Wij doen er alles aan om te zorgen dat de informatie klopt. Komt u toch iets tegen wat niet goed of verouderd is, dan vinden wij het fijn als u ons dat laat weten via Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door via Zet in uw e-mail de link naar de pagina op de website waar u het probleem vond. De gemeente Noord-Beveland houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van haar website.

De verantwoording van de taakvoering van Open Science NL is te vinden in het jaarverslag van NWO en de daarin opgenomen jaarrekening. Een toegankelijke, inhoudelijk goede website is waar de gemeente Ermelo voor staat. Komt u een onderdeel van de site tegen dat u niet kunt openen of zien, dan kunt u contact met ons opnemen via U kunt dit openbare archief bekijken via ermelo.archiefweb.eu. Laat ons dat dan weten via   Wij gaan met uw bericht aan de slag en laten u weten wat we doen met uw voorstellen. Binnen de website biedt de gemeente Gennep bestanden als download aan.

Alleen pagina’s met actuele berichten bevatten op deze site een RSS-feed. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van actuele berichten op deze website? De gemeente Noord-Beveland behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. De laatste versie is altijd op deze pagina te vinden. Hiervoor kunt u de Functionaris Gegevensbescherming benaderen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn.

default iconOver deze website

Dit is de officiële website van de gemeente Zaltbommel. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Komt u toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan kunt u reageren via Wij stellen uw reactie zeer op prijs. Wij doen als Ymere ons best om de informatie op deze website goed en actueel te houden.

Gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld, niet aan derden verstrekt of openbaar gemaakt. Andere bezoekers van de website hebben geen toegang tot jouw gegevens. Als we je gegevens toch graag willen tonen aan anderen, vragen we elke keer opnieuw expliciet toestemming. Bijvoorbeeld voor een online deelnemerslijst bij een bijeenkomsten. Persoonsgegevens mogen gedeeld worden met derden zolang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gemeente Ermelo gaat persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U kunt publicaties of bestanden downloaden door op de link ‘download’ te klikken. Het bestand wordt dan geopend of u kunt het bestand op uw computer opslaan. Het kan ook dat u moet kiezen met welk programma u het bestand wil openen. Aan deze website en de informatie die u erop kunt vinden wordt veel aandacht besteed. Heeft u toch opmerkingen of vragen, stuur die dan naar

We vragen het volgende van u:

Alle informatie over het gebruik en het aanvragen van DigiD vindt u op de website van DigiD (Deze link gaat naar een externe website). De gemeente Rijswijk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Rijswijk. De gemeente Rijswijk besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u toch iets tegen dat niet juist is of verouderd, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met de redactie van de website. Divosa doet er alles aan om gegevens veilig te bewaren.Leave a Reply